רחוב הרצל 91, קומה א' בית עציון באר שבע.

עו"ד יריב בן שחר: 050-506-7814

עו"ד שמעון מלכה: 050-230-4000

פסילת רישיון

פסילת רישיון

במדינת ישראל ישנם שלוש גורמים שמוסמכים לפסול רישיון נהיגה

משטרת ישראל

בתי משפט

משרד הרישוי

אז מה ההבדל ביניהם?

 

פסילה מנהלית של משטרת ישראל

הפסילה המשטרתית הינה פסילה המוגדרת כפסילה מנהלית, מטרתה הינה צינון הנהג הנפסל מלנהוג טרם ההליך המשפטי נגדו.

את רישיון הנהיגהרשאי לפסול קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, זאת מכוח פקודת התעבורה. בעבירות המנויות בתוספת הרביעית, ובקרות תאונת דרכים. אולם, שוטר שמבחין בעבירה שבגינה יש סמכות פסילה מנהלית רשאי להתלות רישיונו של נהג לתקופה של 72 שעות, להחליף את הרישיון באישור תנועה מוגבל בזמן ולזמן את הנהג לשימוע בפני קצין המשטרה המוסמך.

השימוע יערך בפני קצין משטרה, במהלכו הנהג יוכל לטעון טענותיו ולהסביר מדוע נהג כפי שנהג ולטעון טענותיו מדוע לא לפסול רישיונו. אם הנהג לא יתייצב לשימוע שזומן אליו, קצין משטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה שלו, מבלי להיזקק להגנתו וזאת כי למעשה הנהג ויתר על זכותו להעלות טענותיו בפני הקצין הפוסל.

העדר התייצבות הנהג לא תשמש לו להגנה אם ייתפס נוהג לאחר השימוע בו הוחלט לפסול רישיונו, למעשה יחשב כנוהג בפסילה.

מהו פרק הזמן בו קצין מוסמך לפסול רישיון נהיגה?

על עבירת תעבורה המנויה בתוספת הרביעית סמכות פסילה מנהלית לקצין המשטרה הינה לפסול רישיון נהיגה לתקופה של 30 יום.

על גרימה לתאונת דרכים מכל סוג סמכות פסילה מנהלית לקצין המשטרה לפסול לתקופה של 60 יום, פסילה מנהלית.

על גרימת תאונת דרכים קטלנית בה נהרג אדם סמכות הפסילה המנהלית הינה לתקופה של 90 יום.

על החלטת קצין המשטרה יש סמכות ערעור לבית משפט לתעבורה.

פסילת בית המשפט

לבית המשפט יש סמכות פסילה הקבועה בחוק ולמעשה בגין עבירות מסוימות יש על בית המשפט המרשיע חובת ענישה של פסילת רישיון  במקרים שלעבירות תעבורה שהמחוקק הגדיר ברשימה כחמורות ביותר, דוגמת נהיגה בשכרות שבגין עבירה זו חייב בית המשפט לפסול רישיון נהיגה לתקופה של שנתיים, עקיפה בדרך לא פנויה שמחייבת פסילה בפועל של לפחות 3 חודשים.

עבירות תעבורה ספציפיות הכוללת מהירויות גבוהות, אי ציות לתמרור תן זכות קדימה (משולש) ועוד. נהג שהורשע במהלך השנתיים האחרונות בשתיים מהעבירות הרשומות ברשימה  של עבירות החריגות יחייב את בית המשפט לפסול את רישיון בפועל לתקופה של מינימום חודשיים.

תאונות דרכים עם נפגעים – עבירות תעבורה בגין אחת מהעבירות הרשומות ברשימה המיוחדת, ושנעברו תוך כדי ביצוע תאונת דרכים עם נפגעים מחייבות את בית המשפט לפסול את רישיונו של הנהג המורשע לתקופה של לפחות 3 חודשים (גם אם זו העברה הראשונה שביצע).