רחוב הרצל 91, קומה א' בית עציון באר שבע.

עו"ד יריב בן שחר: 050-506-7814

עו"ד שמעון מלכה: 050-230-4000

פלת"ד

מה זה פלת"ד ?

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

בעצם חוק זה הוא משטר של אחריות מוחלטת, חל רק על נזקי גוף ולא נזקי רכוש. מטרת החוק לתת פיצוי ולקצר התדיינויות בנושא.

עד חקיקת חוק זה תביעות על תאונות דרכים הוגשו דרך עוולת הרשלנות. מחקיקת החוק אין אפשרות לתבוע דרך פקודת נזיקין מאחר ויש ייחוד עילה (ס' 8) אך יש אפשרות לתבוע דרך חוקים אחרים- דיני עבודה למשל. בכל מקרה לא ניתן לקבל פיצוי כפול.

אז איך אנו מגדירים אם האירוע התאונתי נופל לתחום הפלת"ד?

המאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;

כלומר אנו בודקים שישה פרמטרים שחייבים להופיע במצטבר:

*מאורע תאונתי עצמו.
*קיומו של נזק גוף.
*קיום קשר סיבתי.
*רכב מנועי.
*שימוש בו.
*מטרות תחבורה.

נדרש קש"ס עובדתי לפי מבחן הסיבה בלעדיה אין, וקש"ס משפטי לפי מבחן מתחם הסיכון.

*מבחן מתחם הסיכון מתוחם ע"י מבחן השכל הישר שדורש כי השימוש שנעשה ברכב תרם באופן רלוונטי ממשי לקרות הנזק. (לפי פס"ד מזאווי).

עם השנים נפסקו המון הלכות בנושא זה בפסקי דין רבים נכנסו נסיבות שונות כתנאי לקרות אירוע תאונתי שבה אדם זכאי לפצועים במסגרת החוק .

אם זאת ס' 7 לחוק- מפרט 6 מקרים בהם אין זכאות לתביעה לפי פלת"ד:

1) תאונה מכוונת.

2) מי שהשתמש ברכב ללא רשות, או נכח בנהיגה ללא רשות.

3) מי שנהג ברכב ללא רישיון כלל.

4) מי שהרכב שימש אותו לביצוע פשע.

5) מי שנהג ברכב ללא ביטוח.

6) בעל רכב שהתיר לאחר לנהוג ללא ביטוח.

 

כמה כסף מגיע לנפגע בתאונת דרכים?

הפיצוי לנפגע בתאונת דרכים מורכב ממספר "ראשי נזק" אשר מתפקידו של עורך דין העוסק בתחום תאונות דרכים לשכנע את בית המשפט בדבר שיעור הנזק אשר נגרם לנפגע בכל אחד מ"ראשי הנזק".

שלושת הנתונים המרכזיים אשר עומדים בבסיס הפיצוי  הינם:

*גובה הנכות

*גילו של הנפגע

*וכושר השתכרות

כל נפגע, גם אם לא נקבעה לו נכות, זכאי לפיצוי בגין כאב וסבל. סכום הפיצוי מוגבל בתקרה הקבועה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כמו כן זכאי נפגע כזה לפיצוי בגין הפסדי שכר בעבר, עזרת הזולת בעבר, הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה אשר נגרמו לו בעקבות תאונת הדרכים.

לנפגע אשר נקבעה נכות בגין תאונת דרכים ייפסק פיצוי גם בגין הפסד השתכרות בעתיד, הפסדי פנסיה, עזרת הזולת בעתיד, וכן הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה לעתיד.

בפגיעות קשות מתווספים ראשי נזק נוספים כגון הוצאות ניידות, התאמת דיור, ציוד עזר רפואי ועוד .

שימו לב יש נטייה לחשוב כי בזה שהנפגע שבר רגליים בזה הסתיימו הנזקים, לא רבים יודעים שיש גם היבטים פסיכולוגים לנפגע ואפילו לבני משפחתו, הכרה במקרים אלו אף נאמרה בפסיקה.

אז כמה יעלה לכם אתם רוצים לדעת?

אז זהו התשלום לעורך הדין המייצג בתאונות דרכים בפלת"ד מוגבל בגביית הכסף

אם התיק הסתיים טרם הגעתו לבימ"ש תשלמו 8% מסכום התביעה.

אם התיק הסתיים לאחר שהגעתם לפתחו של בית המשפט אך הסתיים בהסדר טרם הסתיים  תשלמו 11% .

אם נוהל תיק מול בית משפט וניתן פסק דין לאחר ניהול הוכחות בבית המשפט , תשלמו 13% כך קבע המחוקק וכך צריך לגבות מכם, לא יותר ולא פחות.

להתייעצות צרו קשר.