רחוב הרצל 91, קומה א' בית עציון באר שבע.

עו"ד יריב בן שחר: 050-506-7814

עו"ד שמעון מלכה: 050-230-4000

נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות

האלכוהול הוא פסולת של תהליך הנשימה בשמרים. הוא מופק מסוכר שמקורו בצמחים ובמיצי פירות כמו ענבים, תפוחים, דגנים שונים, שעורה ותפוחי אדמה.

שם כימי:אתנול CH3-CH2-OH שייך לקבוצת הפחמימות.

מדיניות המשטרה בנוגע לנהיגה תחת השפעת אלכוהול

החוק מתיר לשוטר להורות על ביצוע בדיקת נשיפה או דם, לכל נהג אשר ימצא לנכון.

על הנהג חל איסור לסרבל ביצוע הבדיקה. סירוב נהג לביצוע הבדיקה, כמוה כהודאה בדבר נהיגה בשכרות, הגוררת בעקבותיה פסילת רישיון לשנתיים.

ה"ינשוף" בודק את כמות האלכוהול המדויקת בגופו של הנהג באמצעות בדיקת ריכוז האלכוהול ב 1 ליטר אוויר נשוף. הינשוף הינו כלי קביל בבית המשפט.

מתי נהג ייחשב שיכור ?

במידה ונמצא בבדיקת דם- ריכוז של מעל 50 מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם.  בבדיקת נשיפה, הכמות ממנה נהג ייחשב לשיכור הינה מכמות של 240 מיקרוגרם ומעלה בליטר אויר נשוף, כאשר בעקבות פסיקתו של בית המשפט, המשטרה מעמידה לדין נהגים אשר בבדיקת נשיפה נמצא ריכוז של 290 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף.

לכך יש חריגים:

נהג חדש.

נהג שטרם מלאו לו 24 שנה, נהג צעיר.

נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב בעבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 ק"ג.

נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי.

אםבגופםישאלכוהולבריכוזהעולהעל 10 מיליגרםאלכוהולב-100 מיליליטרדםאועל 50 מיקרוגרםאלכוהולבליטראווירנשוף, יחשבו שיכורים.

מה ההבדל בין נשיפון, ינשוף, בדיקת מאפיינים ובדיקת דם?

נשיפון –הוא מכשיר אשר נותן אינדיקציה לשוטר הבודק באם הנהג שתה ומסגרת אפשרית של אלכוהול, על בסיס מכשיר הנשיפון ותוצאות הבדיקה, לא ניתן להרשיע נהג, למעשה אחרי ביצוע הנשיפון באם נמצא כי הנהג אכן שתה, יש להעביר את הנהג להמשך בדיקת הינשוף, שעליו נדבר בהמשך.

בדיקת מאפיינים– כאשר נעצר הנהג לבדיקה ע"י השוטר, השוטר רוצה להתרשם מהנהג באם הוא תחת השפעת אלכוהול, השוטר מבקש לערוך בדיקת מאפיינים לנהג הנבדק, הבדיקה כוללת מספר משימות ביצוע:

כגון עמידה על רגל אחת והבאת אצבע לאף עם עיניים סגורות, הליכה על קו ישר, הרמת ראש כלפי מעלה ועמידה ישרה, הרחת רייח של אלכוהול מהנהג, תמונת המצב שעולה מבדיקות אלו יוצרת לשוטר התרשמות באם הנהג תחת השפעת אלכוהול.

שימו לב : בדיקת הנשיפון ובדיקת המאפיינים הינם בדיקות שלא חובה על הנהג לבצע, כעו"ד לא הייתי ממליץ לנהג לבצע אותם וסירוב לביצוע בדיקות אלו לא גוררות שום סנקציה.

ינשוף – מכשיראלקטרוניהמפיקפלטובוריכוזהאלכוהול.  פלטהמכשירקבילבביתמשפטויכוללשמשכדילהרשיעאדםבגיןנהיגהבשכרות.

שלא יהיו ספקות התבקשת לתת בדיקת נשיפה בינשוף בדיקה זו היא חובה!

הכשלתאתהבדיקותבכוונה?  סירבתלבדיקה?  על-פיהחוקכאילוהכרזת "אנישיכור" ובהתאםלסירוביכולהשוטרלהאשיםבנהיגהתחתהשפעתאלכוהול מתוקף הסירוב.

 

זכרו נשיפון, בדיקת מאפיינים לא חובה לביצוע — ינשוף חובה.