רחוב הרצל 91, קומה א' בית עציון באר שבע.

עו"ד יריב בן שחר: 050-506-7814

עו"ד שמעון מלכה: 050-230-4000

דיני נזיקין

מהי בעצם עוולה בנזיקין ?

מעשים אלו מוגדרים עוולות.

עוולה היא מעשה אסור שהוגדר בחוק שביצועו מקים אחריות בנזיקין.

למעשה, הכול מותר חוץ ממה שנאסר מפורשות בחוק.

(דומה לעקרון החוקיות בפלילים).

אז מה זאת עוולה איך ניתן לזהות אותה?

עוולה מונח הדומה במקצת לעבירה.

כמו שביצוע עבירה מקים אחריות בפלילים על המבצע אותה, כך ביצוע העוולה גורר הטלת אחריות בנזיקין.

אז בעצם במה דנים דיני הנזיקין ?

דיני הנזיקין הם הדינים שמתעסקים בסיטואציות נזיקיות, שהתרחש בהן או עומד להתרחש בהן נזק,  וקובעים האם ובאילו תנאים תוטל אחריות על גורם כלשהו למנוע או להטיב את נזקו של הניזוק.

דינים אלו קובעים, כי הטלת אחריות על המזיק נעשית כאשר מעשיהם נחשבים כעוולה.

דיני אלו מגדירים ומפרטים את המעשים- העוולות- כאשר מי שנפגע בשל עוולה יהא זכאי לתרופה ( פיצויים )  מידי עושה העוולה או האחראי לה.

מה המקורות של פקודת הנזיקין אם כך?

פק' הנזיקין (נכנסה לתוקף ב-1947) + תיקונים נוסחה מחדש בשנת 1968.

תיקונים של הפק' שלא שולבו בתוכה:

ח' הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952

חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף),  תשכ"ד- 1964

חוקים נזיקיים חדשים:

ח' הפיצויים לנפגעי ת"ד, תשל"ה-1975 = נזקי גוף בלבד

ח' האח' למוצרים פגומים, תש"ם-1980 = נזקי גוף בלבד

חיקוקים שבהם יש הוראות נזיקיות (מגדירים התנהגויות מסוימות כעוולות)

*איסור לשון הרע (1965),

*הגנת הפרטיות (1981),

*עוולות מסחריות (1999),

*איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות

*בידור ולמקומות ציבוריים(2000),

*חוק הגנת הצרכן (1981), חוק המחשבים (1995),

*חוק ההגבלים העסקיים ועוד.

*הפסיקה.

עוולות סל:

רשלנות ( ס' 35 , 36 לפקנ"ז).

הפרת חובה חקוקה ( ס'  63 לפ' הנזיקין).

בעצם אנו מבינים שפקודת הנזיקין מכתיב נורמה של התנהגות בכל מיני זירות , מה מותר לעשות ומה אסור לעשות.