רחוב הרצל 91, קומה א' בית עציון באר שבע.

עו"ד יריב בן שחר: 050-506-7814

עו"ד שמעון מלכה: 050-230-4000

שאלות ותשובות

 

נעצרתי לבדיקה על ידי שוטר באמצע היום השוטר ללא חשד סביר ביקש ממני לתת בדיקת נשיפה האם הוא מוסמך סתם כך לעשות בדיקת שכרות?

כאשר אתה נדרש למסור על פי דרישה של שוטר לתת בדיקת נשיפה או דם, חלה עליך חובה למסור את הבדיקה הנדרשת , סירוב לכך יגרום לכתב אישום בגין נהיגה בשכרות אף על פי שלא נעשתה בדיקה.

 

מהו הרף ממנו אדם יחשב שיכור?

רף האכיפה על פי חוק הינו 240 מיקרוגרם בליטר אוויר נשוף. על פי פסיקת עליון בתיק עוזרי נקבע כי רף האכיפה יעלה ל 290 מיקרוגרם. בבדיקת דם נהג יחשב כשיכור אם ימצא ב 100 מיליליטר דם 50 מיליגרם אלכוהול.

 

קיבלתי דוח על שימוש בפאלפון למרות שלא שוחחתי במהלך הנהיגה, השוטר טען שמאחר והחזקתי את הטלפון ביד עשיתי עבירה. האם זה חוקי?

החוק אוסר כל שימוש בפאלפון במהלך תנועת הרכב על ידי נהג , הדבר כולל החזקה , שליחת מסרון, וכל שימוש עם המכשיר הסוללרי.

 

נעצרתי על ידי שוטר לבדיקת שכרות, השוטר דרש ממני לתת בדיקת נשיפה, הסברתי לו שאני חולה אסטמה ואני לא יכול לנשוף אך הוא יתעקש למרות שהצעתי שיעשה לי בדיקת דם , האם זה חוקי?

על פי החוק, לשוטר יש זכות לדרוש בדיקת שכרות לפי ראות עיניו ואין הנהג יכול להחליט איזה בדיקה הוא רוצה לתת ואיזה לא.

 

זומנתי לחקירה , האם חייבים לאפשר לי להתייעץ עם עורך דין טרם החקירה?

פסק דין יששכרוב קבע חד משמעי כי אין לקפח זכותו של נחקר ויש לאפשר לו התייעצות טרם מסירת עדות במשטרה , אי הקפדה על זכות הנחקר עלולה לפסול את העדות שנגבתה.

 

בקשות חנינה לנשיא המדינה

אדם המורשע על ידי בית המשפט בעבירה אשר גורמת "להשחרה" של עברו , רשאי לפנות לנשיא המדינה לשם בקשת חנינה וזאת לשם ניקוי עברו הפלילי ומניעת הגבלה בעיסוקים המצריכים עבר נקי.

 

הקלטתי שיחה ביני לבין אדם המסוכסך איתי , האם זה חוקי?

כאשר יוזם השיחה או שותף לשיחה מקליט שיחה בינו לבין אדם נוסף השותף לאותה שיחה אין הדבר יחשב כהאזנת סתר, והדבר מותר על פי חוק. הקלטת שיחה של צד שלישי כאשר אין אתה חלק מאותה שיחה מהווה עבירה לפי חוק האזנת סתר.

 

מי מוסמך לפסול רישיון נהיגה?

על פי החוק, מוסמכים לפסול רישיון נהיגה הם: קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה , הפסילה תהווה פסילה מנהלתית. הסמכות של קצין המשטרה היא לתקופות הבאות: בגין דוח תעבורה מהתוספת הרביעית היא לתקופה של שלושים יום. בגין מעורבות בתאונת דרכים עם נפגעים הסמכות היא לשישים יום , בגין מעורבות בתאונה קטלנית הסמכות היא לתשעים יום. שאר הגופים המוסמכים לפסול רישיון נהיגה הם: משרד הרישוי , ובית המשפט.

 

נתפסתי נוהג בשכרות על פי בדיקת ינשוף, מה העונש הצפוי לי?

על פי תקנות התעבורה העונש בהרשעה בגין נהיגה בשכרות הוא שנתיים פסילה בפועל. כיום , אמורה להתקבל חקיקה חדשה אשר תביא לידי ענישה מדורגת בהתאם לכמות האלכוהול שתימצא אצל הנהג הנאשם.